Plezierige en effectieve oudergesprekken

Gemiddeld twee uur per week besteed een docent aan oudercontacten. En hoewel intensief oudercontact op menig school toegejuicht wordt, blijft het voor veel docenten een uitdaging om die gesprekken in goede banen te leiden. Tips om gesprekken met ‘lastige’ ouders goed door te komen.

1 Actief luisteren naar de ander
Actief luisteren bereik je door niet alleen te luisteren naar woorden, maar ook naar de boodschappen achter de woorden, de toon, de sfeer die er in de ruimte hangt. Door oog te hebben voor hoe de brenger van de boodschap er bij zit en welke emoties bij hem/haar leven. Focus volledig op de ander. Als die ouder die op hoge poten bij je binnenkwam zich echt gezien en gehoord voelt, zwakt eventuele weerstand vaak al af en leg je de basis voor een open uitwisseling.

2 Benoemen wat er gebeurt
Gebruik de informatie die je net vergaard hebt en vertel de ander wat jij hier en nu ziet gebeuren. Wat beleeft die ouder op dit moment? Wat vindt hij lastig? Wat staat er echt op het spel voor je gesprekspartner? Erken dit door het te benoemen in een gesprek. “Ik hoor dat … u boos bent”,  “ik begrijp dat u het belangrijk vindt dat Jasper geen lessen mist”. Door te erkennen (in plaats van te negeren of verwerpen), krijgt de ander het gevoel dat er aandacht is voor diens zorg of probleem en blijft de focus in het ‘hier en nu’. Focus op wat je waarneemt (feiten). En bedenk dat je het er niet per se mee eens hoeft te zijn om het te benoemen. Dit brengt de nodige rust in een gesprek en belangrijker nog, biedt nieuwe openingen.

3 Behoeftes in plaats van adviezen
Mensen hebben vrijwel altijd begrip voor elkaars behoefte. Ze botsen echter in de manier waarop ze denken in elkaars behoefte te moeten voorzien (de strategie). De behoeftes benoemen en zoeken naar gemeenschappelijke belangen, schept veel meer ruimte voor oplossingen dan direct praten over de strategie. Steek bijvoorbeeld eens niet in met dat “het beter is voor Jasper om deze klas nog eens over te doen”. Focus eens op de vraag: voor welke ontwikkeling staat Jasper op dit moment? Wat heeft hij nodig? Hoe kunnen we het beste in zijn behoeftes voorzien? Wat willen jullie samen bereiken? Vanuit deze vragen is de kans groter om sneller gemeenschappelijkheid te vinden en tot oplossingen te komen.

Persoonlijke bewustwording
Iedere onderwijsprofessional heeft bovenstaande vaardigheden in de basis in huis. Kleine wijzigingen in verbaal en non-verbaal gedrag maken een groot verschil in de manier waarop iemand overkomt. De eerste stap is een stukje persoonlijk bewustwording: waar zit voor mij de winst? Voor leerkrachten is het interessant om te ontdekken: Hoe doe ik het eigenlijk? Wat doe ik nooit en zou ik wel kunnen doen? Wat is nodig om mijn verbaal en non-verbaal gedrag met elkaar in overeenstemming te brengen?”

Rol directeur
En bij die bewustwording kan de directeur helpen. In het contact met u benutten docenten immers ook hun luistervaardigheden. U kunt hen persoonlijk feedback geven over wat maakt dat u zich gehoord voelt en wat niet. U kunt hen bewust maken van hun eigen gedrag en de parallel trekken naar een mogelijk oudergesprek.
Oefenen en uitproberen van de stappen in een veilige omgeving helpt vervolgens om gespreks- en luistervaardigheden gericht te ontwikkelen en aan te scherpen. En helpt docenten om de volgende reeks oudercontacten met plezier tegemoet te treden en óók met ‘lastige’ ouders een goed gesprek te voeren.

Co-actief organiseert 12 oktober de Masterclass Omgaan met assertieve ouders waarin u praktische tips en tools ontvangt om ook de meest uitdagende oudergesprekken in goede banen te leiden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Kop voor inschrijven

Gratis E-book

Het gratis e-book '24 Anti-stress toppers voor in de klas' ontvangen? Schrijf u in en ontvang het direct in uw mailbox .

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat Co-Actief voor u kan betekenen? Neem contact op!