Over Co-Actief

Wij verzorgen sinds 2003 scholing voor docenten, mentoren en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs.

Onze ambitie is om een positieve impuls te geven aan contact en communicatie op scholen. Over de vraag wat eigenlijk goed onderwijs inhoudt, lopen de meningen sterk uiteen. Maar iedereen weet dat goed contact cruciaal is voor de ontwikkeling van leerlingen én docenten.

Onze klanten waarderen onze praktijkgerichte aanpak. Vandaag geleerd, morgen toegepast.

We geven korte inleidende workshops maar ook studiedagen en trainingen voor het hele team, al dan niet ondersteund met individuele coaching.

Neem gerust contact op om samen te verkennen hoe wij uw school van dienst kunnen zijn.

Drs Marijke van Dijk


Marijke_Van_Dijk

 • Non-verbale communicatie;
 • Effectief presenteren;
 • Verbeteren van mindset op school;
 • Non-verbaal leidinggeven.

Contact
Mail Marijke
023 – 545 96 07

Marijke van Dijk heeft meer dan 20 jaar ervaring als docent, trainer en opleider. En dat is te merken aan haar professionele manier van werken. Zij is to-the-point, maakt complexe vraagstukken transparant en weet anderen te motiveren en stimuleren. In 2003 deed zij praktijkgericht onderzoek naar non-verbale communicatie. Ze analyseerde het gedrag van (ervaren) docenten in samenhang met de reacties van hun klas. Het resulteerde in een speciale methodiek om non-verbale communicatie toepasbaar te maken. Deze methodiek heeft een plek gevonden in haar trainingen en het boek Contact Maken. Marijke heeft 15 jaar een part-time aanstelling gehad als opleider aan de VU te Amsterdam. Onder die vlag ontwikkelde ze onder meer het studiemaatjesproject, een aanpak voor co-coaching in hoger onderwijs. Nog steeds geeft ze les aan zowel docenten, studenten als VO-leerlingen.

Drs Susan Eggels


Susan_Eggels

 • Communicatie, interactie en dialoog versterken
 • Motivatie en samenwerkingsvraagstukken
 • Werkdruk, stress en burnout verminderen en voorkomen

Contact
Mail Susan
062 – 842 17 28

Na zeven jaar gewerkt te hebben als adviseur, trainer en coach binnen profit en non-profit organisaties, staat Susan Eggels bekend als degene die complexe vraagstukken uiteenrafelt tot heldere, overzichtelijke materie waarmee gewerkt kan worden. Susan werkt oplossingsgericht, maar tegelijkertijd kijkt zij naar de toekomst: hoe kan voorkomen worden dat problemen zich (blijven) voordoen en veranderingen standhouden. Haar ervaringen van de afgelopen jaren binnen het onderwijs maakt ze toegankelijk en inzichtelijk middels een reeks artikelen in vaktijdschriften.

Dr Tom Boves


Tom_Bovens

 • Asymmetrische tweegesprekken;
 • Motiverende gespreksvoering;
 • Chaordisch leidinggeven;
 • Team-samenwerking en overleg.

Contact
Mail Tom
064 – 182 80 77

Tom Boves promoveerde te Nijmegen op onderzoek naar effectieve mondelinge communicatie. Hij werkte als onderzoeker en manager bij de overheid en gaf leiding aan multidisciplinaire teams van professionals. In 2001 vestigde hij zich als zelfstandig consultant. Kennis over en beheersing van moderne communicatieve technieken vormen het verbindend element tussen zijn activiteiten. Tom Boves combineert een sterk analytisch vermogen met een goed ontwikkelde intuïtie. Hij houdt ervan om transparantie te scheppen en structuur aan te brengen in complexe materie. Sinds 1987 neemt hij regelmatig deel aan trainingen en retraites in de zen-traditie. Dat voerde hem naar de Alpujarra, waar hij sinds 2002 op eigen finca jaarlijks 2,5 ha amandelen oogst.

Bewaren

Kop voor inschrijven

Gratis E-book

Het gratis e-book '24 Anti-stress toppers voor in de klas' ontvangen? Schrijf u in en ontvang het direct in uw mailbox .

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat Co-Actief voor u kan betekenen? Neem contact op!