Non-verbaal leiding geven aan de klas

De kracht van non-verbale communicatie wordt door weinigen optimaal benut. Met hun houding, gebaren en hun stem kunnen docenten sturing geven aan wat er in de klas gebeurt. We helpen docenten om met hun non-verbaal gedrag het klassenmanagement beter op orde te krijgen.

Motiveren tot leren

Het lijkt wel of niemand nog wil leren. Maar de schijn bedriegt. Pubers willen juist gráág leren! Maar je moet weten hoe je hen in beweging krijgt. Met motiverende gespreksvoering lukt dit wél. Voor wie: docenten en mentoren Resultaat: Na dit programma voert u uw gesprekken zodanig dat leerlingen weer verantwoordelijkheid nemen voor hun resultaat en gedrag. Ze zijn gemotiveerder, halen hogere resultaten en vertonen beter gedrag in de klas.

Aandacht voor orde

Rust en orde dragen bij aan betere schoolprestaties. Maar een enkele stoorzender in de klas kan de sfeer verpesten en lessen minder effectief maken. Wij leren docenten om heldere afspraken te maken met de klas en met individuele leerlingen. Afspraken waar iedereen zich daadwerkelijk aan houdt.

Alle teamleden vóór de kar

Feit is dat veel docenten hun studiedagen en teamoverleg met een onbestemd gevoel verlaten. Veel scholen zijn sterk in beweging maar niet alle teamleden bewegen mee. We helpen teamleiders om op natuurlijke wijze betrokkenheid te vergroten en het hele team te engageren.

Oudergesprekken: samenwerken met ouders en opvoeders

Ouders en school staan samen voor één belang: de leerling. In praktijk lijken ze soms eerder tegenover elkaar te staan. Welke vaardigheden kunnen mentoren gebruiken om een bondgenootschap met opvoeders op te bouwen? Hoe komen ze tot afspraken die werken?

Van mentor naar coach

Mentoren staan voor de uitdaging om een coachende rol te nemen. Ze zien daartegen op omdat ze menen dat coachen veel tijd kost. Individueel coachen kan echter ook in korte co-actieve gesprekken. De leerlingen nemen zelf meer verantwoordelijkheid en werken voor betere cijfers.

Evolutiegesprekken

Veel teamleiders zien op tegen het circus van functioneringsgesprekken. Vaak is ook onduidelijk wat het resultaat daarvan moet zijn. Evolutiegesprekken zijn daarentegen gebaseerd op de toekomst. Ze brengen de passie van docenten op één lijn met de missie, aandachtspunten en grondwaarden van de school.

Mindset : elke leerling telt

“Ik zie zo of een leerling het gaat halen!” Waar of niet? Niet. Wat een docent verwacht, bepaalt het resultaat van de leerling. Ook leerlingen hebben vaak een te negatief beeld van hun mogelijkheden. Een growth mindset op school kan een ingang zijn om de resultaten van elke leerling omhoog te halen.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat Co-Actief voor u kan betekenen? Neem contact op!